СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ

„ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО КАТО ФИЛОСОФИЯ И НАЧИН НА ЖИВОТ”

 

 В рамките на проект на фондация „АСТИКА"

„Младежта стъпка по стъпка"

Реализиран по Програма Младежки Дейности

с финансовата подкрепа на програма " Младежта в действие"

ФОТО-КОНКУРС

НА ТЕМА:

„ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО КАТО ФИЛОСОФИЯ И НАЧИН НА ЖИВОТ"

 

Условия за участие

 

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 14 до 35 години от цялата страната.

Фотосите трябва да са с тематична насоченост- „Доброволчеството като философия и начин на живот". Те трябва да отразяват моменти от доброволчески акции и инициативи.

Участниците в конкурса могат да изпратят фотоси си на jpgформат, на е- майл, електронен носител (CD, DVD) или нахартия.

Изпратениет фотоси ще бъдат публикувани в интернет, както и изложени в сграда с обществен достъп.

Най-добрите фотоси ще бъдат отличените с грамоти, а победителите ще получат предметна награда.

Творбите изпращайте на следните адреси:

o8000 Бургас, п.к.290 (за фото-конкурса)

oe-mail:   astika2003@abv.bg

 

При изпращане на конкурсните материали участници задължително трябва да посочат трите си имена, възраст, адрес, телефон, е- мейл за връзка (изписани на гърба на фото –снимката).

Краен срок за изпращане на творбите: 01.11.2012 г.

За допълнителна информация: Л.Вълков - GSM 0878 75 70 72

 

С участието в конкурса авторите на конкурсните творби дават съгласието си, същите да бъдат публикувани от организаторите на конкурса, както и да бъдат използвани за в бъдеще за целите на насърчаване на доброволчеството.

 

 

УСПЕХ

 

"Този проект се реализира сфинансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото издание не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ."

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info