СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ

СНИМКИ

ВСЕ ОЩЕ НЕ СА КАЧЕНИ,

може да се видят снимки във фейсбук страницата на

 Фондация "АСТИКА",

която може да намерите чрез адреса на организацията:

astika2003@abv.bg

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info