СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ

Конкурс за набиране на младежи за обучение на доброволци

Фондация "АСТИКА" Бургас обявява:

Конкурс за набиране на младежи за обучение на доброволци

в рамките на проект "Младежта стъпка по стъпка"  ПМД- П3.2-200-2010

Обучението има за цел личностно съзряване на младежите, формиране на гражданско самосъзнание и осъзнаване на доброволчеството като философия и начин на живот.

Участниците в обучението ще получат теоретични познания и практически умения по следните основни теми:

- изграждане и организация на доброволческата общност (мотивация, принципи и методи, работа в екип и креативност);

- участие на доброволците в застъпнически дейности при решаването на общностен проблем;

- междукултурен диалог, толерантност и умения за справяне с конфликт.

Обучението ще се проведе през месец октомври 2010 г. в град Бургас.

Ако Вие сте на възраст между 14 и 35 години и проявявате интерес към обявената дейност може да заявите желанието си чрез мотивационно писмо, изпратено на е-маил:astika2003@abv.bg.

Краен срок за заявка 1 октомври 2010 г. – 17.00 часа.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса, а одобрените от тях ще бъдат поканени за интервю в периода от 5 до 8 октомври.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи".

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info