СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ

РЕЗУЛТАТИ ФОТО

Н а ц и о н а л е нф о т о к о н к у р с

„Доброволчеството като философия и начин на живот"

Уважаеми Приятели,

През Август 2010г. Ние, от фондация „Астика" – Бургас, обявихме национален фотоконкурс в рамките на проект "Младежта-стъпка по стъпка", реализиран с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи".

Темата на конкурса бе „Доброволчеството като философия и начин на живот", а конкурсните материали трябваше да отразяват моменти от доброволчески акции и инициативи.

До крайния срок, 21 ноември 2010г.,получихменад 250 дигитални фотографии, ззпратени от младежи отцялата страна.

 На 18 декември 2010 г.,в Младежки културен център – гр. Бургас се проведе интерактивна изложба под наслов „Доброволчеството като философия и начин на живот". По време на изложбата публиката имаше възможност да гласува за най-предпочитаната фототворба.

К Л А С И Р А Н Е

Специална награда на фондация „Астика", избрана с гласовете на екипа на проекта и доброволците на фондацията се присъжда на: Никола Петров Кайряков, 24 г., Пловдив

Награда на публиката се присъжда: Симеон Йорданов Йорданов, 19 г., Благоевград

Грамоти за отличени фотоси получават:

  • Вероника Александрова Попова , 20 г., Варна, за снимката „Почистване на есенни листа"
  • Пламен Петров, ОС на БЧК - Шумен, за снимката „Хранителна банка"
  • Пламена Владимирова Солакова, Силистра, за снимката „Шатра на човешки права"
  • Mердан Рамадан, за снимката „Ремонт на шкаф"
  • Анна Боева, за „Боядисване на спирка"
  • Диана Юриева Костелянчикна, 19 г., Варна, за „Децата в кръг"

Фондация „АСТИКА" – Бургас, благодари на всички участници в националния фотоконкурс - „Доброволчеството като философия и начин на живот" и им пожелава много здраве, самоотверженост и достойнство през Новата 2011 – Европейска година на доброволчеството.

Нека всички заедно си пожелаем успех във всяко добро начинание!

С поздрави: Любомир Вълков,

управител на фондация „АСТИКА"

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център„Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото издание не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info